De cursus

De cursus voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer, ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid? Dat heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen…

De cursus

De cursus voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer, ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid ? Dat heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen, denk daarbij aan:

transport ondernemer
koerier
eigen rijder
zzp-er in transport

Beroepsgoederenvervoer wil zeggen je tegen betaling vervoer doet van goederen voor derden met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer. Om dit vervoer te mogen doen moet je een vergunning hebben van de NIWO. Deze vergunning krijg je als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent.

Voor je van start gaat als zelfstandige in het transport, moet je in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning, ook niet als je bezig bent met je studie bijvoorbeeld. Je kunt pas met je transportbedrijf beginnen en beroepsvervoer verrichten als je over een vergunning beschikt en je kunt pas een vergunning aanvragen als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. lees hier verder over eigen transportbedrijf beginne

Een zzper in het transport mag zich ook niet zomaar verhuren.
Een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of
ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de IVW voor het verhuren van chauffeurs.

Collegiale inleen
Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een (Euro-)vergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.

ZZPer met vergunning mag zich wel verhuren aan transportbedrijf
een ZZPer mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZPer wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

de ZZPer beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
de ZZPer beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn.
het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZPer.

Kosten

NIWO Opleidingskosten
Financieel management € 550,00
Calculatie € 550,00
Bedrijfsmanagement € 450,00
Personeelsmanagement € 450,00
Wegvervoer goederen 1 € 450,00
Wegvervoer goederen 2 € 450,00
Internationaal goederen  € 450,00

VOORDEEL TOTAAL PAKKET v.a. 

€ 2099,-

ZATERDAG OPLEIDING 

Elke Zaterdag

voor de actuele planning kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren.

WEEK OPLEIDING

Elke maandag en woensdag 

voor de actuele planning kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren.

WEEK OPLEIDING

Elke maandag en woensdag 

voor de actuele planning kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren via 0614161155 of vul nu het contact formulier in, wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op!

 

Extra informatie

Wat moet u weten: Het is niet toegestaan een vergunning te huren of te verhuren. Voor elk bedrijf dat meer dan 500 KG vervoert is een NIWO vergunning verplicht.

De vergunning is verbonden aan een onderneming te verhuren of zelf te huren. Vul nu ons contact formulier in en behaal uw eigen vakbekwaamheid cq. niwo-eurovergunning al vanaf 6 weken.

Informatie? Direct aanmelden?

Direct Contact