Modules

Welke modules er beschikbaar zijn voor de NIWO vergunning? Wij leggen je uit welke modules beschikbaar zijn en wat deze modules inhouden.

Niwo opleiding

Welke modules er zijn voor de NIWO vergunning? Lees in het kort waar de modules over gaan!

Module B

Bedrijfsmanagement
o.a. marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Module C

Calculatie
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Module F

Financieel management
o.a. bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

 

Module P

Personeelsmanagement
o.a. organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Module WG1

Wegvervoer Goederen Deel 1
o.a. WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Module WG2

Wegvervoer Goederen Deel 2
o.a. zaken als logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.
Verder een aantal technische onderwerpen in grote lijnen op ondernemers niveau. Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Kosten

NIWO Opleidingskosten
Financieel management € 550,00
Calculatie € 550,00
Bedrijfsmanagement € 550,00
Personeelsmanagement € 450,00
Wegvervoer goederen 1 € 450,00
Wegvervoer goederen 2 € 450,00

VOORDEEL TOTAAL PAKKET  v.a.

€ 2099,-

ZATERDAG OPLEIDING 

Elke Zaterdag

voor de actuele planning kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren.

WEEK OPLEIDING

Elke maandag en woensdag 

voor de actuele planning kunt u contact opnemen tijdens kantoor uren.

Extra informatie

Wat moet u weten: Het is niet toegestaan een vergunning te huren of te verhuren. Voor elk bedrijf dat meer dan 500 KG vervoert is een NIWO vergunning verplicht.

De vergunning is verbonden aan een onderneming te verhuren of zelf te huren. Vul nu ons contact formulier in en behaal uw eigen vakbekwaamheid cq. niwo-eurovergunning al vanaf 6 weken.

Informatie? Direct aanmelden?

Direct Contact