Niwodiploma.nl

De nummer 1 voor een niwo opleiding!

Beroepsmatig goederen vervoeren boven de 500 KG? Dan is een NIWO vergunning verplicht. Niwodiploma.nl leidt jou op en zorgt er voor dat je succesvol slaagt voor jouw Niwo vergunning. Bij ons leer je dat geen wat je moet leren voor het behalen van je Niwo vergunning, ook is het mogelijk om bepaalde onderdelen van de opleiding los te behalen. Meld je vandaag nog aan en ontvang tijdelijk 10% korting.

Stel direct je vraag!

Nu in: Den Haag, Rotterdam, Amsterdam & Utrecht!

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen over onze NIWO opleiding? Of heb je vragen over onze NIWO opleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Direct contact

NIWO opleiding

Wil jij als beroep goederenvervoerder worden? Haal dan je Eurovergunning bij Niwodiploma.nl. Behaal bij ons de ondernemersvergunning die bekend staat als Niwo vergunning voor transportbedrijven.

Inschrijven

De opleiding

Wat is er nodig voor het behalen van je NIWO vergunning? Niwodiploma.nl leert je alles wat je moet weten voor het behalen van je examen!

Bekijken

Modules

Welke modules er beschikbaar zijn voor de NIWO vergunning? Wij leggen je uit welke modules beschikbaar zijn en wat deze modules inhouden.

Bekijken

De cursus

De cursus voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer, ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid? Dat heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen…

Bekijken

Examens

Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV Ondernemersexamens neemt het examen af voor het vakbekwaamheid beroepsvervoer…

Bekijken

Eigen rijder worden

Voor uzelf beginnen als zelfstandig transportondernemer betekent eigen rijder worden. Steeds meer chauffeurs verkiezen een carrière als eigen rijder…

Bekijken

NIWO vergunning

Direct aan de slag als goederen chauffeur? Meer vervoeren dan 500KG? Dan is een NIWO vergunning verplicht. De NIWO vergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven en bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer. Denk bijvoorbeeld aan grote transportbedrijven maar ook kleinere bedrijven die goederen vervoeren boven de 500 KG (bijvoorbeeld meubelvervoerders). Een NIWO vergunning is verplicht voor goederen vervoerders die goederen vervoeren zwaarder dan 500 KG over de weg, mocht blijken dat je in het bezit moet zijn van een NIWO vergunning en heb je deze niet dan kun je hier een hoge boete voor krijgen. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Voorwaarden vergunning
Om in aanmerking te komen voor een NIWO vergunning moet je als ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kredietwaardigheid: Je dient aan te kunnen tonen dat je over voldoende financiële middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van je onderneming.

Vakbekwaamheid: Je dient aan te kunnen tonen dat je vakbekwaam bent. Je toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

Betrouwbaarheid: Je dient aan te kunnen tonen dat je betrouwbaar bent. Je toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB) die je bij Justitie of de gemeente kunt aanvragen.

Inschrijving Kamer van Koophandel:Je dient aan te kunnen dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je toont dit aan met een uitreksel dat je kunt kopen bij de Kamer van Koophandel.

Kredietwaardigheid

Om in aanmerking te komen voor een NIWO vergunning dien je kredietwaardig te zijn. De aanvrager moet dan ook kunnen beschikken over een kapitaal en reserves die nodig zijn voor een correcte aanvang en een correcte beheer van de onderneming. Als er meer natuurlijke personen gezamenlijk optreden als ondernemer moeten zij gezamenlijk voldoen aan deze eisen. Het bedrijfskapitaal voor de eerste in te zetten vrachtauto is vastgesteld op € 9000,- en voor de eerstvolgende vrachtauto € 5000,-. Heb je dus 2 vrachtauto’s dan heb je dus een kapitaal nodig van 1x € 9000,- + 1x € 5000,- = € 14.000,- totaal. Onder vrachtauto wordt verstaand een solovrachtauto, een bestelbus, of een combinatie vrachtauto met aanhangwagen of een trekker met oplegger. Het benodigde bedrijfskapitaal is het voor de onderneming beschikbare risicodragende vermogen bestaande uit het eigen vermogen van je onderneming. Bij de grootte van het risicodragend vermogen mag eventueel een zgn. belegging in durfkapitaal volgens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden meegeteld. Deze regeling geldt uitsluitend voor beginnende ondernemers. De beschikbaarheid van het bedrijfskapitaal kan uitsluitend worden aangetoond met een gedetailleerde openingsbalans met toelichting en een daarbij behorende Verklaring inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal van een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA), die een beschrijving bevat van de op de openingsbalans opgenomen activa en passiva, onder vermelding van de daarbij toegepaste waarderingsgrondslagen en van het voor de grootte van de onderneming beschikbare risicodragend vermogen. Deze beschrijving mag niet ouder zijn dan twee maanden. Bij het aanvraagformulier om vergunning ontvangt de aanvrager een zgn. werkprogramma dat aan de accountant kan worden overhandigd ten behoeve van het opstellen van de verklaring.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de natuurlijke personen en van de rechtspersonen dient te worden aangetoond met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB). COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, van het Ministerie van Justitie geeft de IVB af. Rechtspersonen vragen de verklaring rechtstreeks aan bij COVOG. Natuurlijke personen vragen de verklaring via de gemeente van inwoning aan. Is de rechtsvorm van de onderneming een B.V., V.o.f. of C.V. etc. dan moet een integriteitsverklaring rechtspersoon worden aangevraagd. Betreft het een eenmanszaak op naam van de eigenaar dan vraagt de eigenaar een integriteitsverklaring natuurlijk persoon aan. Is de vakbekwaam bestuurder een procuratiehouder of bedrijfsleider, dan moet deze persoon apart een integriteitsverklaring natuurlijk persoon worden aangevraagd.

Je kunt een integriteitsverklaring beroepsvervoer rechtspersoon (IVB/VOG – RP) aanvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij het COVOG van het Ministerie van Justitie. een integriteitsverklaring beroepsvervoer natuurlijk persoon (IVB/VOG – NP) vraag je aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De aanvraagformulieren voor de IVB/VOG – RP en de IVB/VOG – NP kun je samen met het aanvraagformulier voor de vergunning downloaden van de website van de NIWO. De gemeente voert je gegevens in en stuurt de aanvraag door naar het COVOG. Dit orgaan beslist namens de Minister van Justitie of al dan niet een IVB/VOG wordt afgegeven. Een beslissing op de aanvraag van een IVB/VOG – NP wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag genomen en een beslissing op de aanvraag om een IVB/VOG – RP binnen acht weken.

Rijden zonder NIWO vergunning

Het rijden zonder een geldige NIWO vergunning is verboden en kan hoge boetes opleveren. Het is daarom ook zeker af te raden.
Het uitvoeren van beroepsvervoer zonder een NIWO vergunning levert 120 sanctiepunten op, uitgerekend is dat een boete ter hoogte van € 3.480,- (120 punten keer € 29,-).
Naast een boete kan er een mechanisch hulpmiddel aangebracht worden op de vrachtauto waar de overtreding mee is gepleegd om te verhinderen dat de vrachtauto wordt verreden. Dit wordt gedaan om een volgende overtreding te verhinderen.

1 Sanctiepunt is gelijk aan een transactie van € 29,-, twee uren taakstraf of één dag gevangenisstraf.

Waarom je kiest voor ons?

  • Meer 1000 klanten gingen je voor!
  • Beste prijzen van Nederland!
  • Opleiding in onderdelen beschikbaar!
  • 35 jaar ervaring!
  • Flexibel leren
  • Mogelijkheid tot spoedopleiding

Wat onze klanten van ons vinden?

Lees echte reviews!

Direct Contact