De NIWO vergunning

De NIWO vergunning voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer, ook wel vakdiploma of getuigschrift vakbekwaamheid behalen? Dat heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen.

Start vandaag nog al vanaf €359,- in 6 dagen

Er is nog plek, meld je snel aan!

De cursus vakbekwaamheid beroepsvervoer

De cursus voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer, ook wel vakdiploma of getuigschrift-vakbekwaamheid volgen? Dat heb je nodig als je als zelfstandig ondernemer in het vergunningsplichtige beroepsgoederenvervoer wilt gaan ondernemen, denk daarbij aan:

Transport ondernemer
Transport vervoerder
Vervoersmanager
Koerier
Eigen rijder
ZZP in transport
Beroepsgoederenvervoer wil zeggen dat je tegen betaling vervoer doet van goederen voor derden met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. De vergunningsplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer. Om dit vervoer te mogen doen moet je een vergunning hebben van de NIWO. Deze vergunning krijg je als je vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent.

Voor je van start gaat als zelfstandige in het transport, moet je in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning, ook niet als je bezig bent met je studie. 

Een zzper in het transport mag zich ook niet zomaar verhuren

Een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. Een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

Bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of
ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de ILT voor het verhuren van chauffeurs.

Collegiale inleen

Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:


Het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een (Euro-)vergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
De chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.

ZZP'er met vergunning mag zich wel verhuren aan een transportbedrijf

Een ZZP’er mag zichzelf verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de ZZP’er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:


De ZZP’er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
De ZZP’er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn.
Het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de ZZP’er.

Compleet NIWO Pakket

Getuigschrift van vakbekwaamheid - alle NIWO modules

Actie deze week van 2549,- voor

2349,-

Losse NIWO modules

Getuigschrift van vakbekwaamheid - alle NIWO modules

v.a. 359