NIWO modules

Informatie over de NIWO modules en de examens

Start vandaag nog al vanaf €359,- in 6 dagen

Er is nog plek, meld je snel aan!

NIWO Opleiding

Welke modules er zijn voor de NIWO vergunning? Lees in het kort waar de modules over gaan!

Bedrijfsmanagement

o.a. marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Calculatie

Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Financieel management

o.a. bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Personeelsmanagement

o.a. organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Wegvervoer Goederen 1

o.a. WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie

Wegvervoer Goederen 2

De module ‘Wegvervoer goederen deel 2’ behandelt kernonderwerpen zoals logistieke planning, vervoerstechnieken, en de relevante wetgeving zoals de Wet Wegvervoer Goederen. Verder omvat het cursusonderdelen over ladingbeveiliging, wagenparkbeheer en milieureguleringen zoals geluidshinder en afvaltransport.

Compleet NIWO Pakket

Getuigschrift van vakbekwaamheid - alle NIWO modules

Actie deze week van 2549,- voor

2349,-

Losse NIWO modules

Getuigschrift van vakbekwaamheid - alle NIWO modules

v.a. 359